Welsh Folk Workshops / Gweithdy Gwerin Gymreig

11167968_10155918582900462_7249931428437618584_o
I will be running a series of Welsh folk music workshops this summer. I’ll be exploring some traditional material for group participation. You do not have to be a Welsh speaker to attend!

Byddai’n rhedeg cyfres o weithdy gwerin Gymreig dros yr haf hwn. Byddai’n archwilio rhai defnydd traddodiadol ar gyfer grŵp. Does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg i fynychu!

Here are the dates/Dyma’r dyddiadau:
June 3rd-5th – Fire In The Mountain/Gwŷl Tân Yn Y Mynydd
July 29th-31s – Bimble Bandada Festival
August 26th-29th – Shambala Festival

Ffynnon Support

I’m supporting the wonderful Ffynnon on a few dates of their autumn tour in support of their new album ‘Llongau’. Come along!

Dwi’n cefnogi’r grŵp bendigedig Ffynnon ar rhai dyddiadau o’i thaith yr hydref hwn mewn cefnogaeth o’i albwm newydd ‘Llongau’. Dewch yn llu!
12140651_498467393665690_4697904702137904340_n