Gadael Tir / Leave Land

Over the last year I have been working on a show with musician and academic Prof. Gwilym Morus-Baird and social historian and musician Robin Grey. it is a two hour delve into the history of land rights and protest in Wales through folk song, poetry and story. Gwilym and I are on tour this October around Wales, please do come and say hello. There is more information here:

Dros y flwyddyn diwethaf dwi wedi bod yn gweithio ar sioe gyda cherddor ac ysgolhaig Gwilym Morus-Baird a cherddor a hanesydd cymdeithasol Robin Grey. Mae’n sioe ddwy awr sydd yn trafod hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru trwy ganu gwein, cerdd a stori. Rydym ni ar daith yr Hydref hyn, dewch i ddweud helo! Mae yna fwy o wybodaeth fan hyn.
Gadael Tir Welsh land rights