Welsh Folk Workshops / Gweithdy Gwerin Gymreig

11167968_10155918582900462_7249931428437618584_o
I will be running a series of Welsh folk music workshops this summer. I’ll be exploring some traditional material for group participation. You do not have to be a Welsh speaker to attend!

Byddai’n rhedeg cyfres o weithdy gwerin Gymreig dros yr haf hwn. Byddai’n archwilio rhai defnydd traddodiadol ar gyfer grŵp. Does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg i fynychu!

Here are the dates/Dyma’r dyddiadau:
June 3rd-5th – Fire In The Mountain/Gwŷl Tân Yn Y Mynydd
July 29th-31s – Bimble Bandada Festival
August 26th-29th – Shambala Festival