Cynefin Crowfunder / Torf Ariannu Cynefin

Over the last year or so I’ve been researching the forgotten and rare folk songs of Ceredigion. I now have an album’s-worth ready to go but I need your help to record and release it. I’ve launched an album Crowfund page, where you can donate and get some very nifty exclusive rewards in return. Check it out here:

https://crowdfunder.co.uk/cynefin-the-forgotten-folk-songs-of-west-wales

Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi bod yn ymchwilio’r hen ganeuon prin o Geredigion sydd wedi mynd yn angof. Mae gen i nawr gwerth albwm o ddeunydd, ond dwi angen eich help i’w recordio a rhyddhau. Dwi wedi lansio ymgyrch torfariannu ar Crowdfunder.co.uk, lle gallwch ymroi a chael gwobrwyon ecsgliwsif hefyd, gwelwch y ddolen uwch.

Spring Gigs / Gigiau Gwanwyn

I have some dates coming up this spring with the Cynefin project. Do come along!

Mae gen i rai sioeau gyda’r prosiect Cynefin – dewch yn llu!SpringGigsI have some dates coming up this spring with my Cynefin project. Do come along!

Gadael Tir / Leave Land

Over the last year I have been working on a show with musician and academic Prof. Gwilym Morus-Baird and social historian and musician Robin Grey. it is a two hour delve into the history of land rights and protest in Wales through folk song, poetry and story. Gwilym and I are on tour this October around Wales, please do come and say hello. There is more information here:

Dros y flwyddyn diwethaf dwi wedi bod yn gweithio ar sioe gyda cherddor ac ysgolhaig Gwilym Morus-Baird a cherddor a hanesydd cymdeithasol Robin Grey. Mae’n sioe ddwy awr sydd yn trafod hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru trwy ganu gwein, cerdd a stori. Rydym ni ar daith yr Hydref hyn, dewch i ddweud helo! Mae yna fwy o wybodaeth fan hyn.
Gadael Tir Welsh land rights

Welsh Folk Workshops / Gweithdy Gwerin Gymreig

11167968_10155918582900462_7249931428437618584_o
I will be running a series of Welsh folk music workshops this summer. I’ll be exploring some traditional material for group participation. You do not have to be a Welsh speaker to attend!

Byddai’n rhedeg cyfres o weithdy gwerin Gymreig dros yr haf hwn. Byddai’n archwilio rhai defnydd traddodiadol ar gyfer grŵp. Does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg i fynychu!

Here are the dates/Dyma’r dyddiadau:
June 3rd-5th – Fire In The Mountain/Gwŷl Tân Yn Y Mynydd
July 29th-31s – Bimble Bandada Festival
August 26th-29th – Shambala Festival