Taith Gadael Tir / Leave Land Tour

I will be on the road this September with Gwilym Morus-Baord touring our Gadael Tir Show. Find out more here:
https://www.facebook.com/gadaeltir
Byddai ar daith gyda Gwilym Morus-Baird mis Medi yma gyda’r sioe Gadael Tir. Ffeindiwch allan mwy ar ein tudalen weplyfr.

gadael tir tour

Advertisements

Spring Gigs / Gigiau Gwanwyn

I have some dates coming up this spring with the Cynefin project. Do come along!

Mae gen i rai sioeau gyda’r prosiect Cynefin – dewch yn llu!SpringGigsI have some dates coming up this spring with my Cynefin project. Do come along!

Gadael Tir / Leave Land

Over the last year I have been working on a show with musician and academic Prof. Gwilym Morus-Baird and social historian and musician Robin Grey. it is a two hour delve into the history of land rights and protest in Wales through folk song, poetry and story. Gwilym and I are on tour this October around Wales, please do come and say hello. There is more information here:

Dros y flwyddyn diwethaf dwi wedi bod yn gweithio ar sioe gyda cherddor ac ysgolhaig Gwilym Morus-Baird a cherddor a hanesydd cymdeithasol Robin Grey. Mae’n sioe ddwy awr sydd yn trafod hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru trwy ganu gwein, cerdd a stori. Rydym ni ar daith yr Hydref hyn, dewch i ddweud helo! Mae yna fwy o wybodaeth fan hyn.
Gadael Tir Welsh land rights

Welsh Folk Workshops / Gweithdy Gwerin Gymreig

11167968_10155918582900462_7249931428437618584_o
I will be running a series of Welsh folk music workshops this summer. I’ll be exploring some traditional material for group participation. You do not have to be a Welsh speaker to attend!

Byddai’n rhedeg cyfres o weithdy gwerin Gymreig dros yr haf hwn. Byddai’n archwilio rhai defnydd traddodiadol ar gyfer grŵp. Does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg i fynychu!

Here are the dates/Dyma’r dyddiadau:
June 3rd-5th – Fire In The Mountain/Gwŷl Tân Yn Y Mynydd
July 29th-31s – Bimble Bandada Festival
August 26th-29th – Shambala Festival